Dzień dobry!

Potrzebujesz szybkiej wyceny usługi porządkowej?

Chciałbyś się z nami skontaktować?

Zadzwoń, wyślij maila lub skorzystaj z czatu poniżej.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

 

Szybka wycena

22.02.2021

Odśnieżanie

Odśnieżanie

OBOWIĄZEK

Większość z nas,  z nadejściem zimy czeka na pojawienie się śnieżnego puchu za oknami. Kiedy naszym obowiązkiem staje się usunięcie jego zarządców nieruchomości nadmiaru, przestaje być on już tak zjawiskowy. Pojawia się wówczas ważny i konieczny obowiązek dla właścicieli i zarządców nieruchomości – odśnieżanie chodników i dachów budynków.

W okresie zimowym odśnieżanie chodników i dachów budynków powinno odbywać się regularnie.

POMOC SPECJALISTY

Na rynku nie brakuje profesjonalnych firm zajmujących się właśnie odśnieżaniem posesji, terenów zewnętrznych, parkingów oraz dachów. Warto rozważyć tę opcję, gdy sami nie czujemy się na siłach, by wykonać to zadanie. Wówczas odpowiedzialność za terminowe  wykonanie czynności przejmuje firma zewnętrzna.

Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, przy zachowaniu należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

O ile odśnieżenie chodnika jest czynnością dość prostą, to odśnieżenie dachu wymaga od nas większych umiejętności.

ZAGROŻENIE

Każdy z nas przyzwyczaił się już, że należy odśnieżać ulice, chodniki i ścieżki dojazdowe. Co jednak z odśnieżaniem dachów? Nie jest to tak oczywiste zadanie, jak wszystkie inne związane z codziennym odśnieżaniem. Zbyt duża ilość śniegu może zagrozić stabilności całej konstrukcji dachu zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury i tym samym przyczynić się do jego osłabienia i uszkodzenia. Czy jest możliwe, by biały puszek pozwalający na ulepienie bałwana zrównał z ziemią cały budynek?

ILE WAŻY ŚNIEG

Ile waży „świeży” śnieg – 1 kN/m³ (będzie to ok 250 kg na metr sześcienny), to warto przypomnieć, że istnieją jeszcze 3 kolejne stadia śniegu, które ważą już trochę więcej. Mowa o śniegu:

  • osiadłym, czyli takim znajdującym się na konstrukcji od kilku godzin do kilku dni po opadach – 2 kN/m³,
  • starym, którego pokrywa śnieżna trzyma się na budowli już kilka tygodni lub nawet miesięcy po opadach – od 2,5 do 3,5 kN/m3 (700 kg),
  • mokrym, mogącym ważyć nawet 4 kN/m³ (co w przeliczeniu daje nam 900 kg!).

ODŚNIEŻANIE DACHU

wiąże się z dużą odpowiedzialnością, przy której należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Osoby które wykonują pracę na wysokości do 3 metrów powinny przechodzić specjalne badania raz na 3-5 lat. Każda, kto pracuje powyżej tej wysokości powinien przechodzić te same badanie przynajmniej raz na 2-3 lata, a osoba, która ukończyła 50 rok życia, „badania wysokościowe” musi przejść co roku.

Od czego rozpoczynamy odśnieżanie dachu? W pierwszej o kolejności należy zwrócić uwagę na miejsca, gdzie został nawiany śnieg i jego średnia grubość jest większa niż na pozostałej połaci dachu.

Usuwanie śniegu powinno odbywać się regularnie, zaczynamy zawsze od części zewnętrznej dachu, od okapów, odśnieżając zgodnie z kierunkiem spadku dachu. Bardzo istotne jest odśnieżanie wpustów dachowych oraz koryt spływowych w celu ich udrożnienia, śnieg i lód należy również usunąć z okolic rynien. Do odśnieżania należy używać łopat śniegowych z krawędziami wykonanymi z tworzywa sztucznego, bez okuć metalowych oraz przy użyciu  innych prostych przyrządów, np. zbijaków do lodu do skuwania oblodzonych powierzchni.

Śnieg można transportować tylko do powierzchni wcześniej odśnieżonej. Poruszanie się po nieodśnieżonej części dachu jest zabronione.

Pamiętajmy, że art. 91a znajdujący się we wspomnianej wyżej ustawie Prawo budowlane wskazuje także, że każdy, kto:

  • nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym,
  • użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami,
  • nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego,
  • podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

„Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno!” – „Miś”