Dzień dobry!

Potrzebujesz szybkiej wyceny usługi porządkowej?

Chciałbyś się z nami skontaktować?

Zadzwoń, wyślij maila lub skorzystaj z czatu poniżej.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

 

Szybka wycena

01.03.2021

Audyt operacyjny

Audyt operacyjny

AUDYT OPERACYJNY – SKUTECZNY FAKTOR DOBREJ KOMUNIKACJI

Osoba audytora odgrywa bardzo ważną rolę w firmie. Pomaga w usprawnianiu jej działalności, zwraca uwagę na słabsze strony i inicjuje nowe strategie. To niezależna jednostka kontrolująca.

Audytor operacyjny (wewnętrzny) musi być osobą, która kompleksowo rozumie charakter swojej pracy. Audyty głównie polegają na kontroli pracy danej komórki w firmie. Sporządzanie odpowiednich raportów, stanowiących dowód jego rzetelnej pracy.

ANALIZA

Na podstawie swoich analiz audytor uczestniczy także w ulepszaniu dotychczasowych systemów kontroli. Bada skuteczność systemów firmy dotyczących efektywności zarządzania działalnością operacyjną. Dzięki realizacjom audytu, przeprowadzana jest obiektywna ocena skuteczności, gospodarności i wydajności w firmie.

W Cleaner funkcja Audytora to rozwiązanie, które daje możliwości zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług przy jednoczesnym zachowaniu założeń kalkulacji. Usprawnia procesy sprzątania, pomaga kontrolować jakość wykonywanej usług, kontroluje strukturę ponoszonych kosztów i pomaga w ich optymalizacji.

CELE

  • Kontrola, czy cele realizowane są zgodnie z założonym planem
  • Zapoznanie się z problem
  • Analizowanie przyczyny powstania problemu
  • Kontrolowanie realnego stanu jakości i czystości na obiekcie
  • Weryfikacja prawidłowego doboru środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz maszyn
  • Ocena faktyczna sytuacji, obiektywna ocena skuteczności, gospodarności i wydajności 
  • Weryfikowanie kompetencji pracowników
  • Zaproponowanie rozwiązań
  • Przygotowanie optymalnego modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz plan obejmujący niezbędne działania usprawniające

DOBRY POLICJANT

Audytor pełni rolę dobrego policjanta. Pożądanym rezultatem dobrej komunikacji audytora  jest motywowanie i zaangażowanie. Znając swoje mocne strony oraz ograniczenia – możemy koncentrować się na tych aspektach komunikowania, które są u nas najsilniejsze i unikać potencjalnych błędów.

RELACJE

Aby właściwie przekazać pracownikom dokąd zmierza firma, ponieważ należy budować dobre relacje międzyludzkie. Włączać pracowników w twórczą dyskusję na tematy związane z działaniem przedsiębiorstwa oraz przekazywać istotne informacje w sposób czytelny. Audytor powinien brać pod uwagę opinie pracowników, przyjmować ich sugestie, zadawać pytania i słuchać odpowiedzi.

Każda firma dostosowuje rolę audytora do swoich potrzeb. Może pełnić on swoją funkcję jedynie wewnątrz firmy, ale również być pomostem pomiędzy firmą, pracownikami albo klientami firmy.

Audytor wewnętrzny to klucz do sukcesu.


„Siłą jest zespół! Można dużo zrobić w pojedynkę, ale największe sukcesy osiąga się przy wsparciu innych.”Piotr Śliwiński