Dzień dobry!

Potrzebujesz szybkiej wyceny usługi porządkowej?

Chciałbyś się z nami skontaktować?

Zadzwoń, wyślij maila lub skorzystaj z czatu poniżej.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

 

Szybka wycena

16.11.2021

Benchmarking w branży usług porządkowych

Benchmarking w branży usług porządkowych

Benchmarking to warsztat do doskonalenia organizacji w swojej firmie i popularny program wśród czołowych firm o światowym zasięgu.

Gdy przedsiębiorstwo z niewyjaśnionych przyczyn traci szybko na rynku swoich klientów, ma problemy z pozyskaniem nowych, rozpoczyna walkę o uzyskanie przyczyny dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika. Konkurencja na rynku usług porządkowych jest bardzo duża, dlatego warto przyjrzeć się, co nas tak poróżniło względem konkurencji. Rynek usług porządkowych jest wymagający i dynamicznie się zmienia.

Może się okazać, że przeprowadzona analiza w naszej firmie, w porównaniu z konkurencją nie wypada zbyt korzystnie.

Odpowiedzmy sobie na kilka ważnych pytań

 1. pracownicy – czy rozumieją swoje zadania i czy się z nich wywiązują
 2. efektywność działania – czy stosowane standardy są wystarczające a może przestarzałe
 3. techniki sprzedaży – czy metody, które wykorzystujemy do sprzedaży są interesujące dla klienta
 4. cele – czy jesteśmy ukierunkowani na właściwą grupę docelową

Musimy zastanowić się, czy wszystkie powyższe elementy są spójne, czy cele, które sobie założyliśmy są osiągane i czy właściwie ukierunkowane.

Analiza

Może się okazać, że przeprowadzona ocena wykaże, że w firmie zatrudnienie pracowników jest niedostosowane do potrzeb firmy a produkty, które wykorzystujemy do realizacji umów porządkowych są zbyt niskiej jakości, lub jesteśmy zbyt mało elastyczni do aktualnych potrzeb grupy docelowej. 

Benchmarketing pozwala precyzyjnie wskazać obszary o małej efektywności, pozwalając w ten sposób zapobiec dalszej destrukcji firmy i zdecydowanie pomoże wpłynąć na polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Czym jest benchmarking?

W holdingu ideą benchmakingu jest porównywanie się z najlepszymi firmami związanymi z działalnością utrzymania czystości na rynku, aby na podstawie ich wyników wyznaczać cele strategiczne i szukać obszarów dalszego rozwoju dla firmy.

W dłuższej perspektywie, firma:

 1. poprawi jakość swoich działań
 2. wypracuje nowe rozwiązania 
 3. wpłynie na chęć poszukiwania nowych pomysłów
 4. stanie się bardziej czujna i skuteczna
 5. powróci do miana lidera w branży usług porządkowych

Cały proces polegający na benchmarkingu musi być ciągły, nie wystarczy raz skorzystać z tego rodzaju rozwiązania. To swego rodzaju niekończąca się optymalizacja, analiza własnej efektywności, przemodelowanie i wdrożenie rozwiązań stosowanych przez konkurencję. 

Rodzaje benchmarkingu

 1. procesowy – wymaga szeregu szkoleń dla kadry zarządzającej, podnoszenia efektywności wraz z konkurencyjnością
 2. produktowy – to analiza produktu, który oferujemy klientowi pod względem jakości i różnorodności
 3. funkcjonalny – poszukiwanie innowacji w swoim sektorze usług, by stać się konkurencyjnymi
 4. organizacyjny – jakie zmiany należy wprowadzić na już, aby usprawnić działania firmy
 5. strategiczny – “burza mózgów”, ustalenie wspólnych celów działania, zbadanie kluczowych czynników dla sukcesu rynkowego
 6. wewnętrzny – porównanie sposobów realizacji tych samych funkcji w różnych komórkach organizacji firmy
 7. konkurencyjny – jak wypadamy na tle innych firm z branży

Korzyści z benchmarkingu

Każde porównania prowadzą do wniosków, a następnie przekładają się na działania. Obserwacja działań konkurencji jest motywacją do wprowadzenia szybkich udoskonaleń, uruchomienie wyobraźni i doskonalenia poza do tej pory wyznaczonymi kanonami. Inicjowanie procesów szkolenia i doskonalenia, wdrażanie dobrych pomysłów.  Zdefiniowanie koncepcji rozwoju, celów strategicznych, ożywienie i aktywizacja wszystkich komórek w firmie będą miały pozytywny wpływ na długofalowy rozwój firmy.