Dzień dobry!

Potrzebujesz szybkiej wyceny usługi porządkowej?

Chciałbyś się z nami skontaktować?

Zadzwoń, wyślij maila lub skorzystaj z czatu poniżej.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

 

Szybka wycena

23.11.2021

Wdrożenie nowego pracownika do pracy – etapy

Wdrożenie nowego pracownika do pracy – etapy

Zatrudnienie kompetentnego, odpowiedzialnego, zaangażowanego pracownika jest życzeniem każdego pracodawcy.

Czym jest kompetencja – to posiadanie odpowiedniej wiedzy, techniki, umiejętności wykorzystania wiedzy, zaangażowanie, pomysłowość i zapobiegawczość.

Jeżeli w człowieku zauważymy potencjał i chęci działania, to wystarczy tylko dobrze ukierunkować Jego sposób myślenia, by praca stała się efektywna i przyjemna dla dwóch stron.

 1. Wiedza teoretyczna
 2. Wyznaczenie celów 
 3. Wiedza do wykorzystani w praktyce 

Chcemy mieć pracownika dobrze przygotowanego do pracy –  musimy poświęcić mu swój czas i energię na przekazanie właściwie przydatnej wiedzy. Jak to osiągnąć?

Szkolenia

Każda firma ma swoje skuteczne formy przekazania wiedzy, jedną z nich są szkolenia.

 • Szkolenia stanowiskowe (teoretyczne i praktyczne) mają za zadanie podnieść kwalifikacje pracownika. Umiejętności zdobyte przez pracownika będą miały bezpośredni wpływ na podnoszenie jakości świadczonej pracy. Przeszkolenie z rodzaju urządzeń, wymiany worków, uzupełniania podajników w środki chemiczne, takich jak: papier toaletowy, ręczniki, klarowne wyjaśnienie jakich ściereczek do czego używamy zaowocuje na przyszłość sprawniejszą obsługą. W przypadku obsługi maszyny czyszczącej dokładne przedstawienie zasad jej działania, czyszczenia, opróżniania, zabezpieczania na czas nieużywania, ładowanie akumulatora wyeliminuje w przyszłości niechciane i przypadkowe awarie.
 • Szkolenia ogólne, ich zadaniem jest zdobywanie przez pracownika wiedzy ogólnej, która jest bezpośrednio związana z powierzonymi obowiązkami przypisanymi do konkretnego stanowiska, ale może być także wykorzystana w przyszłości na innym stanowisku.
 • Szkolenia dobrowolne, pracownik bierze w nich udział z własnej inicjatywy i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji. Dobrze jeśli dajemy możliwość pracownikowi do udziału w takich szkoleniach. W przypadku branży porządkowej może to być systematyczne szkolenie z środków chemicznych, materiałów pomocniczych, sposobów nowoczesnego sprzątania. 
 • Szkolenia BHP obowiązkowe dla każdego pracownika.
 • Szkolenia przymusowe wynikają z polecenia pracodawcy, nie przystąpienie do takiego szkolenia może skutkować wyciągnięciem konsekwencji porządkowych wobec pracownika. Takie szkolenie zazwyczaj odbywa się po przewinieniu pracownika, powtarzających się błędach wynikających z lekceważenia zasad obowiązujących w firmie i na stanowisku pracy. To szkolenie ma za zadanie ponownie opisać zakres obowiązków i formy ich bezpiecznego realizowania. Szkolenie może być również ostrzeżeniem, przez zwolnieniem z pracy.

Wyznaczenie zakresu i wydajności pracy

Dobre zarządzanie firmą, skuteczne kierowanie zasobami ludzkimi eskaluje nasze szanse u konkurencji. Aby dobrze zorganizować czas pracownika musimy:

 1. dobrze poznać obiekt, który będziemy sprzątać
 2. poznać oczekiwania i życzenia klienta
 3. poznać możliwości fizyczne pracownika
 4. zdefiniować wydajność na podstawie wieku, niepełnosprawności i motywacji pracownika
 5. wybrać odpowiedni sprzęt usprawniający wykonywanie podstawowych czynności porządkowych
 6. wyznaczyć czas niezbędny do pokonania odległości na obiekcie (budynek piętrowy, klatka schodowa, hala magazynowa, przejście z budynku do budynku)
 7. zorganizować sprzęt tak, aby pracownik nie musiał przenosić urządzeń np. odkurzacza z budynku do budynku
 8. określić w jakim czasie pracownik może dotrzeć do pomieszczenia/miejsca do przechowywania urządzeń i materiałów pomocniczych służących do realizacji umowy
 9. podzielić powierzchnię na strefy jeśli powierzchnia do sprzątania jest duża i  każdą ze stref sprzątać kolejnego dnia
 10. uwzględnić przerwy w pracy zgodnie z Kodeksem Pracy

Wyposażenie pracownika

 • Strój – odpowiedni do pracy na danym stanowisku, wygodny, schludny.

Do biura: uniform, koszula, spódnica, spodnie, płaskie obuwie z zakrytymi czubkami, fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczki, itp.  

Na halę magazynową: ogrodniczki, spodnie ocieplane, koszula, bluza, obuwie ochronne, kalosze, rękawice ochronne, kask, okulary ochronne, maseczki (jednorazowe, maski lub półmaski przeciwpyłowe), itp.

 • Sprzęt – odpowiedni do wykonywanych czynności: odkurzacz, maszyna myjąca pchana, maszyna samojezdna, parownica
 • Materiały pomocnicze – ścierki, gąbki, atestowane środki chemiczne, mopy, wiadra, wózki do sprzątania
 • Telefon – opcjonalnie, ale zalecany 
 • Kontakt do brygadzisty, kierownika

Bezwzględne statystyki

Nie możemy tylko polegać na obliczeniach czy statystykach zewnętrznych, którą określa np. Polska Izba Gospodarcza Czystości, każda firma powinna indywidualnie podchodzić do wyznaczania norm czasu pracy swoich pracowników. Kierując się doświadczeniem w branży usług porządkowych możemy przyjąć, że sprzątanie powierzchni biurowej to około 150-200m2 na godzinę. Mowa tu o prostych czynnościach, takich jak: odkurzanie, przetarcie biurek, wyrzucenie śmieci z koszy.

Sprzątanie hali magazynowej maszyną samojezdną to około 1000m2 na godzinę jeśli mamy dostęp do ujścia wody i odpływu w celu wymiany wody, czy opróżnienia zbiornika na wodę.

Sytuacje awaryjne

Przerwy w dostawie prądu, wody, nagły alarm sytuacyjny mogą wprowadzić zakłócenia w przebiegu pracy. Musimy je uwzględnić i przygotować pracownika na takie sytuacje. Radzenie sobie ze stresem jest niezwykle ważne w takich przypadkach. Pewnych kwestii nie uda nam się obejść, ale musimy sobie z nimi poradzić. Klient oczekuje, że będzie miał wykonaną usługę w 100%, ale również musi zrozumieć, że w takich przypadkach zadziałała siła wyższa, która zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności w takim przypadku.

Ważne

Im mniej wysiłku włożymy w przygotowanie pracownika do pracy, tym mniej możemy od niego oczekiwać. Niedoszkolony personel jest mniej wydajny, narażony i narażający innych na niebezpieczeństwo spowodowane brakiem wiedzy. 

Przykład: pracownik obsługuje maszynę samojezdną, bez odpowiedniego szkolenia stwarza zagrożenie dla otoczenia, poprzez niewłaściwa obsługę sprzętu może go uszkodzić, dodatkowo zniszczyć sprzątaną powierzchnię przy czym narazić nas na dodatkowe zupełnie niepotrzebne koszty. Wina jednak będzie leżała po naszej stronie.

Konsekwencja działania z naszej strony, częste szkolenia, udzielanie pochwał i reprymend jest nieodzowną częścią pracy nad drugim człowiekiem. Wszystko zaczyna się od pracodawcy, jeśli nie zadba o podstawowe narzędzie jakim są szkolenia dla pracowników, nie może oczekiwać, że pracownik na własna rękę będzie dociekał tej wiedzy.

„Człowiek nieświadomy swoich życiowych celów jest zdany na przypadek” – Jacek Walkiewicz